Regulamin serwisu

Na stronie naszego serwisu są wykorzystywane pliki cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze). Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Objaśnienia: Serwis www.otofirmy.pl - zwany dalej jako Katalog Firm.

1. Zasady ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin obowiazuje każdą osobę dodającą stronę interentową do Katalogu Firm. Dostosowanie się do wymagań zawartych w regulaminie jest niezbędne aby zaproponowany wpis został zatwierdzony i opublikowany w Katalogu Firm.
1.2. Do Katalogu Firm przyjmowane są jedynie wpisy prezentujące działalność dodawanej firmy.
1.3. Jeżeli po akceptacji witryna złamie zasady regulaminu, może zostać usunięta przez właściela Katalogu.
1.4. O akceptacji, odrzuceniu lub usunięciu wpisu, właściciel Katalogu Firm poinformuje zgłaszającego wpis pocztą elektroniczną wysłaną na adres podany w zgłoszeniu.

2. Opłaty:

2.1 Utrzymanie wpisu w Katalogu Firm jest całkowicie bezpłatne.
2.2. Katalog Firm pobiera jednorazową opłatę moderacyjną w wykości 5zł brutto, oraz opłaty za usługi dodatkowe - wpisy premium.
2.3. Aktualny opis wpisów premium w Katalogu Firm dostępny jest po zalogowaniu w Panelu Partnera.
2.4. Katalog Firm nie zwraca opłaty moderacyjnej, czy opłat za wykupiony wpis premium.
2.5. Dokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z przyjęciem wpisu do Katalogu Firm. Jeżeli zgłoszonie nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie, właściciel Katalogu Firm może odmówić jego publikacji.

3. Wytyczne dotyczące dodawanych do Katalogu Firm wpisów:

3.1 Treści zawarte w zgłoszeniu nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3.2 Do Katalogu Firm nie będą przyjmowane strony firmowe o treści erotycznej, czy też zawierające treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także strony naruszających zasady etykiety.
3.3 Wpis do Katalogu Firm, tytuł, opis, słowa kluczowe, muszą być zgodne z zasadami polskiej pisowni, włączając w to polskie znaki diakrytyczne.
3.4 Opis musi być zgodny z profilem działalności firmy.
3.5 Tytuł i opis firmy nie może składać się wyłącznie ze słów kluczowych.
3.6. Użytkownik w przypadku nie odnalezienia odpowiedniej kategorii/podkategorii ma obowiązek zasugerować nową kategorię/podkategorię do której zostanie przypisana zgłaszana firma.
3.7 Właściciel wpisu może w każdej chwili zrezygnować z jego prezentacji w Katalogu Firm – w tym celu powinien samodzielnie usunąć wpis po zalogowaniu do Panelu Partnera.

4. Reklamacje co do funkcjonowania Katalogu Firm należy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.otofirmy.pl/Kontakt,t4.html. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 24 godzin na adres z którego reklamacja została wysłana.

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celach świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego regulaminu oraz w marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług.

6. Katalog Firm nie udostępnia adesów email firmom zewnętrznym.

7. Właściciel Katalogu Firm zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

Regulamin obowiązuje od dnia 03.04.2013 roku.